Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Welcome to Redly

Redly is a friendly online community for leftists and progressives.

Sign up now to share news and updates on your timeline, join and create groups, write a blog, find upcoming events, and meet new friends.

Don't be a lurker, registration is free and just takes a few seconds.

Sign Up

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. When the Tories spend billions on murder submarines but you're a nutter for wanting free school meals.
 3. Earlier
 4. Want to lose weight and pump up? Then you need to learn how to do the bar - the best exercise for all muscle groups. Exercise slat is quite effective for all muscle groups. It helps to lose weight and keep weight, suitable for both men and women. This exercise is simple to perform, and most importantly, it does not take much time. But how to make the bar right? Start each exercise from 1 minute and gradually bring up to three. If you do a plank exercise every day for several months, but you don’t see any special results, make sure you do it right. Rules for the implementation of the bar Straight hands • Take an emphasis lying down, touching the floor with your palms and feet. The body should be a straight line, neck extended, look in front of you. Avoid low backbends. To do this, strain the press, pull in the abdomen and buttocks. Booty should not sag or hang around. the look was directed forward. • Put your hand's shoulder width, not putting them forward, it will increase the load on the shoulders. • Arrange hands, elbows and shoulders in one line at a 90-degree angle. Socks hold either close or shoulder width. Elbow placket This is a sophisticated version of the classic strip. The same emphasis lying, standing on bent arms. Lean on your elbows and feet. This position better trains the abs, chest and lumbar muscles. Knees and thighs tense, do not sag. Shoulder blades back is flat. If you can not stand the right time, try to relax, raising the pelvis up. The body forms an obtuse angle. If it is easy to stand on the elbow plank, it means that you are doing something wrong. Sidebar Thanks to this bar, the external muscle of the abdomen, the broad muscle of the thigh and the gluteus maximus muscle are well developed. Take the position of the classic slats. Turn on your left side. Legs are either one on the other or one in front of the other. Make sure the pelvis does not sag. The arm can be straight or bent at the elbow. The second hand can be raised up. Hold on like this for a minute, and then turn on your right side. Important! Isometric exercises can cause a rise in blood pressure, so if you have cardiovascular diseases, it is better to refuse to exercise the bar. Exercise plank perfectly strengthens the belly and back, "draws out" the waist. This is a favourite workout of many stars, it has gained immense popularity all over the world. It can be performed with push-ups, fists, using fitball and bench. Options strap set. You need to start with the classic, gradually complicating it and increasing the time of training. Experts advise performing the bar twice - in the morning and in the evening.
 5. If our society was sane and actually took climate change seriously, then the police in the Hambacher Forest, Germany, would protect the protesters and arrest the coal owners. But we live in a crazy world where the police and state defend climate destruction and ultimately the end of human civilization.

  1. Sanjo

   Sanjo

   True that. Future generations will look back at this time in history and wonder 'what the fuck were they thinking?!'

 6. Tittar man på en världskarta så kan man se hur nationsgränserna i mellanöstern till stor del är raka och prydliga, de är inte alls lika oorganiserade eller ”naturliga” som till exempel nationsgränserna i Europa. Det kan därför se ut vid en första anblick att mellanöstern har klara uppdelningar och tydliga skiljelinjer mellan länder och populationer. Det är sant att de flesta människor i mellanöstern är muslimer, men regionen har trots det en stark kulturell mångfald där även kristna och judar utgör betydande samhällen. Förutom de tre stora språken – arabiska, turkiska och persiska – så finns det flera andra människor med sina egna språk spridda runtom i regionen och över statsgränser. För att kunna förstå hur statsbildningarna i mellanöstern efter första världskriget kan karakteriseras som konstgjorda eller rent av artificiella så är det viktigt att man förstår vidden av de olika folkgrupper med varierande kulturell samhörighet och religionstillhörighet som finns representerade i och omkring mellanöstern. Ett bra exempel på detta är kurderna vars folkgrupp finns i ett område som tillhör fyra olika nationer: Turkiet, Syrien, Iran och Iraq. Ett annat exempel är fördelningen av sunni- och shiamuslimer som inte heller följer några fasta nationsgränser. Utifrån ett arabiskt perspektiv är det därför inte så svårt att förstå att man ser de olika folken i regionen som starkt skilda från varandra, framförallt i fråga om tro och sociala normer. Världskartans tydliga och distinkta skiljelinjer avslöjar hur nationsgränserna i mellanöstern till stor del upprättades av de västerländska kolonialmakterna och hur de gjorde det utifrån sina egna politiska, militära och ekonomiska intressen. Nationsgränserna mellan Kuwait och Irak, Syrien och Irak, Libyen och Tunisien samt Egypten och Sudan är tydliga exempel på hur de forna kolonialmakterna har delat upp mellanöstern emellan sig. Det ser närmast ut som att de med hjälp av en linjal och penna har styckat upp regionen. Därmed är det inte heller svårt att förstå att de här nya statsbildningarna och nationsgränserna inte tog någon vidare hänsyn till den starka mångfald av folk med olika etniska, sociala och kulturella skillnader som finns i de berörda gränsområdena i regionen. Findlay menar att en av konsekvenserna av de västerländska imperialisternas statsbildningar och gränsdragningar är att de har splittrat tidigare folkslag och nationella grupperingar, såsom kurderna som nämndes ovan. Och detta samtidigt som kolonialmakterna skapade bestämda politiska områden som omfattar mycket heterogena populationer som saknar en känsla, eller rentav möjlighet, till samstämmighet mellan stat och den egna nationella identiteten. Ett exempel på detta är Libanons nationsgränser som fastställdes av Frankrike efter första världskriget och innanför dess gränser fanns minst sex stora folkgrupper, varav den största var katolska maroniter, och flera andra mindre minoritetsgrupper av olika slag. Maktkamper mellan dessa olika grupper har varit grund till inbördeskrig och konflikter som består än idag. De nya statsbildningarna, som alltså drogs av de forna kolonialmakterna för deras egen vinning och intresse, reflekterar därmed sällan några naturliga gränser. Statsbildningarna i mellanöstern kan således karakteriseras som ”artificiella” i den bemärkelsen att de uppkom på ett konstgjort sätt av en utländsk och främmande makt. Istället för att skapas på mer naturliga vägar så har nationsgränserna blivit påtvingade de olika befolkningsgrupperna. Som jag ska förklara härnäst så har detta resulterat i svåra konsekvenser för regionen som består än idag. De europeiska kolonialmakternas intåg i mellanöstern skedde på olika sätt – och inte alltid med ren militärmakt. Ett sådant exempel är Egypten som hade slungats in i en djup ekonomisk kris efter att dess styrande försökt att modernisera landets ekonomi och infrastruktur. Egyptens konkurs till att de europeiska stormakterna kunde ingripa och påverka den egyptiska administrationen genom en fransk-brittisk skuldkommission och en efterföljande brittisk militär ockupation av landet redan i slutet av 1800-talet. De västerländska stormakterna kunde vara djupt involverad i regionens handel och politiska styrning utan att ens kontrollera territorium direkt. Under förevändningen att skydda de katolska maroniterna så landsteg Frankrike trupper i Beirut och tillsammans med Storbritannien tvingade de den dåvarande osmanska sultanen att etablera en provins i Libanon med en kristen guvernör som utsågs av de europeiska stormakterna. I början av 1900-talet hade brittiska och franska kapitalister gjort stora investeringar i mellanöstern och man ägde allt från land till fabriker, infrastruktur och olika allmännyttiga tjänster. År 1914 hade Tyskland blivit beskyddare av det lilla som återstod av det ottomanska riket och man finansierade bland annat en järnväg mellan Istanbul och Bagdad för att utöka sitt inflytande i regionen. Under första världskriget fortsatte de europeiska stormakterna att dela upp mellanöstern emellan sig genom olika hemliga pakter och överenskommelser med allierade och stridande parter. Frankrike fick exempelvis Syrien som sitt mandat 1916 och Storbritannien tog samtidigt kontrollen över Irak och Palestina. De europeiska stormakterna menade att deras mandat var tillfälliga och enbart till för att gynna lokalinvånarna och förbereda dem för självstyre. Men i praktiken så gynnade mandaten enbart de koloniala stormakterna, och inte de nya undersåtarna i mellanöstern. När väl de europeiska stormakterna hade tagit över kontrollen så genomfördes större omstruktureringar av regionens ekonomi och infrastruktur. Man konstruerade bland annat nya transportsystem och administrativa och ekonomiska centrum. Men dessa var belägna och konstruerade så att de bäst kunde underlätta den nya exportekonomin som kolonialmakterna byggde upp. I norra Tunisien så introducerade den franska kolonialmakten banker, västerländska skolor och andra större och viktiga samhällsinvesteringar. Kolonialmakten gynnade norra delen av Tunisien på ett systematiskt sätt medan den södra halvan av landet närmast ignorerades. Den här ojämna fördelningen gör sig påmind än idag då på grund av svårigheten att genomföra större omstruktureringar på grundläggande funktioner såsom stads- och transportstrukturer. Ett annat exempel är Frankrikes exploatering av Marockos stora fosfatfyndigheter där kolonialmakten fokuserade landets industri på att utvinna den här värdefulla naturresursen. Utvecklingen av andra viktiga industrier åsidosattes så till den grad att när Marocko fick sin självständighet så existerade ingen riktig basindustrin i landet. De långsiktiga konsekvenserna av kolonialmakternas ”moderniseringsprocess” där det etablerades en ekonomi som prioriterade kolonialmakten snarare än den inhemska befolkningen kan alltså inte underskattas och den fortsätter att negativt påverka samhällsutvecklingen i mellanöstern. Gränsdragningarna som genomfördes av de europeiska stormakterna har resulterat i konflikter som idag fortsätter att ta en stor mängd resurser och uppmärksamhet från länderna i regionen – resurser som skulle kunna bidra till något mycket mer positivt såsom utveckling och välfärd av mellanösterns ekonomier. Det koloniala arvet i mellanöstern med ”artificiella” statsbildningar har alltså också resulterat i fortsatt politisk instabilitet i regionen och än pågående konflikter kring ojämnt fördelade naturresurser och strategiskt viktiga positioner runtom i mellanöstern. --- Om du vill lära dig mer om det här så rekommenderar jag dig att kolla in dessa två böcker inom ämnet: Findlay, A. M., The Arab World, (2002). Schwedler, Jillian et al., Understanding the Contemporary Middle East, (2013).
 7. Here's an interesting article in the Huffington Post on the general election this past Sunday in Sweden: Sweden Is What Happens When Liberals Let The Far-Right Set The Agenda. The country’s left-wing Social Democrats just saw their worst election result in generations. I agree with this conclusion. The Swedish Social Democrats were "saved" (they could have done much, much worse than 28% TBH) when they late in the election campaign actually started countering the racist politics of the Sweden Democrats with their own politics and solutions. In addition to this, they also - finally - promised some much-needed welfare investments. In the graph above we can see how the voter support for the Social Democrats has progressed during the election campaign. In phase 1 they were all about harder punishment for crime and tougher limits on immigration and refugees - something which just resulted in reinforcing the racist worldview of the SwedenDemocrats and a country near collapse (despite the fact that Sweden today is one of the richest, happiest and successful countries in the world). Phase 2 is when the support for the Social Democrats started to rise again, coincidentally this was also around the time when they campaigned more on traditionally strong social democratic talking points, such as welfare investments and economic redistribution. So the general election in Sweden clearly shows IMO that progressives, socialists, and liberals will always lose when they let the far-right set the political agenda.
 8. Inför den stora valvakan säger SVT att rasistiska Sverigedemokraterna "är, precis som alla partier, varmt välkomna" till SVT:s valvaka. Men varför är rasister "varmt välkomna"?

  Journalister kan inte och får inte vara objektiva mot anti-demokrater och rasister. Intervjua och rapportera om dem, javisst. Men behandla dem som det verkliga hotet de är, whitewasha dem inte och låtsas inte att de är något annat än ett hot mot demokratin och pressfriheten. Ta ert journalistiska och samhälleliga ansvar och sluta behandla alla dessa rasister och anti-demokrater som om de vore företrädare för fullt normala och rumsrena partier.

  Amerikanska CNN rapporterade exempelvis såhär om rasistiska Sverigedemokraterna: "Far-right party with neo-Nazi roots surges in Swedish vote". Den rubriken hade jag gärna sett i Sverige också, för den är ju helt sann. Men trots det så är sådana ärliga rubriker fullständigt otänkbara i Sverige.

 9. Kristdemokraterna och Ebba Busch Thor är ju iaf ärliga, ska vi satsa på kärnkraft så kommer elen att bli betydligt dyrare. Men förnybar energi är både billigare, säkrare och går att bygga ut betydligt snabbare än kärnkraften. ☺️ Kärnkraften används egentligen bara av partier som saknar en miljö- och klimatpolitik och som vill flytta fokus bort från en riktig omställningsdebatt till en mer enfaldig energidebatt där deras nonchalans mot miljön och klimatet inte är lika påtaglig.

 10. Simon

  What was the last movie you saw?

  I just watched Pacific Rim: Uprising. And alright, the first film is obviously better. But I was pleasantly surprised by how good and kickass this film was. From the trailers, I was sort of expecting the film to mostly be about some bunch of annoying teens, but thankfully I was wrong. The film is funny without going overboard and it's packed with awesome action between huge robots and Kaijus. So, if you loved the first film you will definitely like this one.
 11. Det enda positiva efter den här extrema sommaren är ju att klimatet äntligen verkar diskuteras på allvar igen i svensk politik. Men den hemska sanningen är ju att inget politiskt parti i Sverige har en politik som är tillräcklig för att stoppa klimatkrisen. Om något parti faktiskt skulle presentera en riktig klimatpolitik som följer vetenskapens krav på drastiska utsläppsminskningar så hade ni alla blivit vettskrämda. Men oavsett vad, efter den här extrema sommaren så måste våra politiker svara på hur de tänker lösa klimatkrisen. Så vilken nyhetsredaktion tror ni kommer att ta sitt ansvar och vara först med en hel partiledardebatt ägnad klimatförändringarna?

 12. Simon

  Soviet Propaganda Posters

  Various Soviet propaganda posters.
 13. Denmark has become the latest country to prohibit wearing the burqa and niqab in public. But Denmark's ban may backfire - just like it has in many other European countries with similar bans. This is a pretty interesting article that's worth your time, I think. Check it out: Banning Muslim Veils Tends to Backfire—Why Do Countries Keep Doing It? So, why do European countries keep doing it?
 14. Simon

  What was the last movie you saw?

  I watched the new Tomb Raider film the other day and I enjoyed it. I think it was a good introduction to the character Lara Croft - played by the excellent Alicia Wikander which makes a near perfect interpretation of a modern Croft. Now I am longing to see her other, and hopefully longer adventures.
 15. Simon

  Bleeding heart heavy metal

  Not really my kind of music, but nice lyrics nonetheless. 😉
 16. That looks great, good job! 👍
 17. Check this Swedish anti-capitalist heavy rock: PS: I blog about very angry metal on https://optursheavy.wordpress.com/
 18. Benno

  Wedding destinations.

  I went to a wedding in Krakow. It was very Polish. Medieval church. Monks. Old tapestries. Smoke. Vodka. The whole package. Then I went to the Auschwitz concentration camp...
 19. Simon says... http://ecowar.eu/II/ Just made a kind of prototype for a new platform. Planning to do something similar to what you just wrote. Blogspot will be left as an "archive". Will link to my new site, of course. Will do something similar with the ecowar.eu/site (drupal 7... growing old). Thank you for supporting! You are welcome to create an account and do whatever, of course.
 20. Sweden is now literally bombing the huge forest fires that are raging in the country with fighter jets in an effort to try and stop it from spreading further (source: Aftonbladet, SVT). That's insane.

 21. These are all good tips, thanks for sharing! Get a Huawei if you care about your battery life. 😉 I rarely charge my phone and most days I can go almost two days without charging my Huawei - it's great!
 22. Simon

  Android or Ios?

  I'd rather use a Windows Phone - haha no I'm actually serious - but that platform is unfortunately dead and forgotten by MS and the rest of the world. I've never really liked Ios or Mac OS, so I'm stuck with Android, which I actually like more and more to be honest. But that data tracking by Google is really scary and off-putting.
 23. Simon

  Your thoughts on Windows 10.

  I really like Windows 10! Sure I've always been a Windows user, so my opinion might be biased, but I really think Windows 10 is Microsofts best OS to date. I especially like how easy it is to use with a touchscreen on a tablet-like device like the Surface Pro. I can't say anything about Cortana though because it's not available in my country.
 24. Simon

  Wedding destinations.

  I would imagine that there are several places in and around Poland that you can choose from. But what kind of environment are you guys looking for? I would recommend Karlskrona in the southern parts of Sweden - it's a world heritage city located in the middle of an archipelago. It's not far from Poland, the ferry just takes around 10 hours.
 1. Load more activity
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more, please read our Privacy Policy. By choosing I Accept, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.