Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Welcome to Redly

Redly is a friendly online community for leftists and progressives.

Sign up now to share news and updates on your timeline, join and create groups, write a blog, find upcoming events, and meet new friends.

Don't be a lurker, registration is free and just takes a few seconds.

Sign Up

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Google, Facebook, and Microsoft all say they care about climate change. They care so much that they sponsored a conference that promoted climate change denial.

  google-logo-12219.jpg?w=1200&h=630&crop=
  WWW.MOTHERJONES.COM

  The conference was backed by a group founded to spread the "good news" about carbon emissions.

  Corporations are trash!

 3. acastro_181101_1777_netflix_0001.jpg
  WWW.THEVERGE.COM

  Netflix received 15 Oscar nominations today

  Netflix censors videos for the terrorist state Saudi Arabia and now they go and join the MPAA. It's like Netflix is turning more and more to the dark side...

 4. For a long time, FBI considered the famous civil rights activist Martin Luther King, Jr. to be a threat to national security and frequently investigated him for unfounded communist ties and had him under constant surveillance. "We must mark him now, if we have not done so before, as the most dangerous Negro of the future in this Nation from the standpoint of communism, the Negro and national security," FBI Domestic Intelligence Chief William Sullivan wrote in a memo two days after MLK delivered his famous "I Have a Dream" speech in 1963. In their efforts to discredit MLK and his civil rights work, the FBI sent a letter to MLK and his family urging him to kill himself or they would release information on his extramarital affairs to the public, which they had gathered while surveilling him. Read the letter the FBI sent MLK to try to convince him to kill himself:
 5. Last week
 6. We all know that Donald Trump is a big liar, but Trump is actually more than a liar, he is a pathological liar. In fact, Trump lied and/or made "false and misleading claims" more than 8000 times during his first two years as President. And he continues to lie unabated. During his first year as president, Trump averaged nearly 5.9 false or misleading claims a day. And during his second year, Trump made nearly 16.5 false or misleading statements (read: lies) every single day. President Trump made 8,158 false or misleading claims in his first two years WWW.WASHINGTONPOST.COM That's insane!
 7. Chotiner-Oumuamua.jpg
  WWW.NEWYORKER.COM

  Avi Loeb discusses why we need to consider the possibility that the...

  I must admit, this article really triggered my imagination. What do you think, was the object just an "ordinary" asteroid or was it actually a fully operational probe sent intentionally to Earth’s vicinity by an alien civilization?

 8. American racism then and now.

  1403646252_Americanracismhistory.thumb.jpg.ad61e6440685941c6e2f06c91b593a1f.jpg

 9. The world is just getting better and better thanks to more growth and capitalism! Surely this is correct? After all, people like Hans Rosling and other "new optimists" claims this to be the case. In fact, they have been hammering down this notion a long time now, that everything is going just fine with the world today. But while their statistics and numbers are correct their conclusions are dishonest. In fact, these scientists and politicians, Rosling included, have actually used distorted statistics in an effort to push their pro-capitalism message while completely ignoring other crushing facts and realities of capitalism (such as global warming). Check out this video to hear a counter-argument to this common notion pushed by people like Hans Rosling: "Is the world only becoming better and better? How are increases in wealth and life expectancy affected by social inequalities? Why do we hear so little about the global increase in mental illness and its development over time? These are some of the questions that Roland Paulsen, associate professor of sociology, discusses in this video, which is also a comment on some of the claims of Hans Rosling and other New Optimists."
 10. The baobab trees are amazing, these impressive trees have been able to thrive in extreme environments and under harsh conditions and they are known to be able to live for thousands of years, well, that was until they were faced with man-made climate change. This just goes to show how dangerous climate change really is - for plants, animals and humans alike. These trees have generally adapted to extended droughts, they have survived under hot and harsh living conditions, but as we all know, climate change is a completely different kind of beast that will bring extreme heat and drought so fast that no living things will be adequately prepared or able to adapt in time. Only extinction and a dead planet await at the end of climate change.
 11. Den stora majoriteten av länderna i Mellanöstern och Nordafrika präglas av en brist på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter där det civila samhället och dess medborgare tvingas utstå allvarliga kränkningar av nästan alla grundläggande politiska rättigheter och medborgerliga friheter. Det är en region som har sett fasansfulla krig och konflikter där människor, deras hem och försörjningsmöjligheter har förstörts av både statliga och icke-statliga aktörer. Syrien är idag en av de största humanitära kriserna i vår tid och tillsammans med andra konflikter i Libyen, Jemen och Irak så har miljontals människor tvingats till flykt, varav tiotusentals har riskerat sina liv på Medelhavet för att ta sig till säkerhet i Europa. Med bakgrund av detta så kan man lätt tro att statsmakterna i regionen är ostabila och kortvariga. I själva verket har de flesta varit oerhört stabila under de senaste decennierna. Stater såsom Jordanien och Marocko har styrts av samma kungafamilj sedan länderna fick sin självständighet. Egypten, Saudiarabien och Syrien är exempel på andra länder vars ledare har lyckats klamra sig kvar vid makten trots svåra konflikter eller där statsmakten har överförts från ledare till ledare under relativt ordnande omständigheter. Konservativa monarkier samt militära och revolutionära enparti-stater har dominerat regionen sedan mitten av 1900-talet. Autokratier som styrs av envåldshärskare är dock ovanligt i Mellanöstern. De flesta människor i regionen lever under regimer som tillåter ett mått av öppenhet, demokrati och grundläggande fri- och rättigheter. Men Mellanöstern ligger långt efter andra regioner och även i de länder där olika demokratiska och mänskliga rättigheter faktiskt är inskrivna i konstitutioner och/eller i nationella lagar försummas ofta upprätthållandet av dessa, eller så åsidosätts de medvetet av statsmakten. I de flesta nationalstaterna så kännetecknas den styrande makten av en stark verkställande gren som innehar betydande kontroll över alla andra delar av staten/samhället. Den representativa demokratin är ofta inte äkta, eller så saknas den helt. Yttrande- och föreningsfrihet och andra demokratiska och mänskliga rättigheter är mycket begränsade. Hosni Mubarak som styrde Egypten från 1981 till 2011, då han tvingades bort från makten efter massiva folkliga protester, är ett exempel på en sådan regim. Mubarak hyllade ofta landets demokrati – som bland annat inkluderade ett flerpartisystem och flera icke-statliga organisationer – samtidigt som regimen stängde ner nyhetsmedier, fängslade människorättsaktivister och dömde politiska opponenter via militärdomstolar. Mubarak använde undantagstillstånd för att förbjuda demonstrationer och utnyttjade militärens kampanj mot militanta islamister som förevändning för att terrorisera fredliga politiska motståndare. Flera arabiska stater har ett flerpartisystem där oppositionspartier tillåts att delta i nationella val, men bara så länge de inte kan vinna valen. Även Israel som ofta porträtteras som den enda demokratin i Mellanöstern, och som har ett demokratiskt statsskick som är ett populärt ideal hos människor runtom i Mellanöstern, har allvarliga brister när det kommer till förverkligandet av demokratiska och mänskliga rättigheter för den stora populationen av araber och muslimer som lever i Israel, och för de palestinier som lever under israelisk militär kontroll i Palestina. Det finns en rad orsaker som kan förklara bristen på demokrati, men jag kommer här att koncentrera mig på den yttre påverkan, i form av kolonialismen och dess effekter som än i dag påverkar den politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen i Mellanöstern. De omfattande demokratiska bristerna i regionen och staternas svaga institutioner är ett arv från imperialismen och kolonialismen som hjälper till att bromsa utvecklingen och förse odemokratiska regimer med externt genererade resurser. En sådan resurs är olja som låter oljeexporterande regimer att finansiera massiva säkerhetsapparater som hjälper dem att kontrollera sin befolkning, skapar korruption, minskar behovet av en mer öppen privat sektor och ekonomi, och som kan hålla befolkningen ekonomiskt tillfreds för att på sås ätt minska kraven på mer demokrati och ökat deltagande. Istället för att komma till genom en gradvis och inhemsk process så skapades många av de politiska strukturerna i Mellanöstern av utomstående krafter. Således saknar många stater den legitimitet och de politiska, ekonomiska och sociala institutioner som kunde ha skapats ifall statsbyggandet börjat utifrån mer lokala krafter och viljor. De arabiska regimerna får direkt och indirekt stöd av Väst då regimerna framställs som de enda som kan stoppa mer brutala, auktoritära, intoleranta och anti-västerländska krafter från att ta makten. Regimerna åberopar hotet från islamistiska grupper för att avvärja eventuella påtryckningar från Väst om ökad demokratisering. Radikala islamistiska krafter skulle ha en reell chans att vinna om fria val infördes – till stor del på grund av att mer moderata oppositioner är kraftigt marginaliserad efter regimens brutala repressioner. Västvärlden är inte längre kolonialmakter och styr inte inrikespolitiken i Mellanöstern, men de har fortfarande ett enormt inflytande i regionen. Så länge som Väst fortsätter att finansiera och ge militärt stöd till repressiva arabiska regimer så är de medskyldiga till upprätthållandet av det auktoritära styre som blockerar den demokratiska utvecklingen och som är ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter. Väst behöver ta sitt ansvar och driva regimerna mot en gradvis demokratisk process som även stärker oppositionspartierna och det civila samhället i stort. Förmånliga handelsavtal, bistånd och militärt stöd kan användas av Väst för att säkerställa regimernas fullföljande av en gradvis demokratisering. Har den arabiska våren visat något, så är det att det finns en stark folklig vilja för en sådan förändring. --- Om du är intresserad av att lära dig mer om detta så rekommenderar jag dig att läsa dessa utmärkta källor inom ämnet: Brownlee, Jason, “The Decline of Pluralism in Mubarak’s Egypt”, Journal of Democracy. Vol. 13, no 3, 2002. Brumberg, Daniel. “The Trap of Liberalized Autocracy”, Journal of Democracy. Vol. 13, no 3, 2002. Findlay, A. M., “The Arab World”, Routelg, London & New York, 2002. Gerner, Deborah J. & Schrodt, Philip A. ”Middle Eastern Politics”, i “Understanding the Contemporary Middle East”, 4th ed., Lyne Rienner publishers, Colorado, 2013. Langohr, Vickie. “An Exit from Arab Autocracy”, Journal of Democracy. Vol. 13, no 3, 2002. Tétreault, Mary Ann. ”International Relations”, i “Understanding the Contemporary Middle East”, 4th ed., Lyne Rienner publishers, Colorado, 2013. Schwedler, Jillian. “Trends and Prospects”, i “Understanding the Contemporary Middle East”, (4th ed., Lyne Rienner publishers, Colorado, 2013). United Nations Development Programme, “Arab Human Development Report 2002: Creating Opportunities for Future Generations”, (UNDP, 2002).
 12. There is no future in nuclear energy - and it doesn't matter if it's the old or new generation of nuclear reactors. A perfect example of this is Hitachi now stopping the construction of a new nuclear plant based on the new generation of nuclear reactors in Welsh, UK, due to the project deemed uneconomical. Hitachi deemed the project economically unsustainable despite the government guaranteeing an extremely high sale price for the electricity generated, offering $96.77/MWh for 35 years adjusted for inflation plus 1/3 of the equity and all the debt. The Financial Times reports on this story: Hitachi shelves new Welsh nuclear plant Everyone needs to stop fantasizing about current and new nuclear generation technology saving us from climate change and just get onboard on the renewable energy train that is actually capable of saving us from the climate crisis
 13. Experts are warning that the endangered Florida panther will lose an important hunting and roaming habitat that is crucial for the continued survival of the species if a new major development project in rural Collier county in south-west Florida is approved. “This area was never intended for this amount of development,” said Amber Crooks, environmental policy manager of the Conservancy of Southwest Florida. “These parts of Collier county contain a lot of important habitat for the Florida panther and also so many other rare species and has important public lands on each corner. The best available science tells us the panther needs all its available habitat to survive and ultimately recover,” she said. “The top concern is habitat loss, but there’s also the impact of traffic. Every year dozens of panthers are struck and killed by vehicles. What’s going to happen when you add 300,000 people to an area that is already very deadly [for them]?” The project is expected to be approved by the Trump administration as early as April this year. Read more about this story on the Guardian: Endangered Florida panther threatened by development project, experts say | US news | The Guardian WWW.THEGUARDIAN.COM Almost half of proposed area of construction falls within hunting and roaming zone that is essential to animal’s survival Another day, another endangered species at risk from a development project. It's all just so depressing.
 14. The construction of a new U.S. military air base in Henoko Bay in Okinawa, Japan, would involve filling in and paving over hundreds of acres of rich coral and seagrass habitat which is crucial to the survival of the last surviving Okinawa dugong, one of Earth’s most endangered marine mammals. Conservation groups and residents of Okinawa are now fighting back and they have filed an appeal to the court ruling that allows the construction of the military airbase in the Japanese island’s coastal waters. “The Okinawa dugong, sea turtles, coral reefs, humans and the ocean environment need the U.S. justice system to guard our genuine national security by rejecting this ecologically horrendous project,” said Todd Steiner, founder and executive director of Turtle Island Restoration Network said in a press release. Legal Battle Begins in Appeal Challenging US Military's Threat to Rare Okinawa Dugongs | Turtle Island Restoration Network SEATURTLES.ORG SAN FRANCISCO— American conservation groups and residents of Okinawa have filed the opening brief in an appeal of a court ruling allowing construction of a US Marine Corps air base in the Japanese island's coastal... You can follow Turtle Island Restoration Network on Twitter for more updates on this story.
 15. No plans. Will probably post there when I cannot restrain myself. btw I'm also doing this anti-climate denier thing in Danish https://www.scienceblog.dk/author/benno/
 16. I am no expert on China so I would love for someone else to chime in on this, but I would say that there is a high awareness about pollution in China, both in terms of its dangers and sources. In fact, we have seen more and more reports of massive environmental protests taking place in China against pollution and polluters lately. For example, see these two articles: China riot police seal off city centre after smog protesters put masks on statues Environmental Protests Expose Weakness In China's Leadership In an academic article by Fengshi Wu, published in 2013, the author notes that for the past 20 years there has been rising public environmental awareness in China with more and more Chinese citizens taking action against industrial pollution. And even better, according to the author, environmental activism and various NGOs have actually taken root in provincial and local politics across China and they are no longer only limited to major cities. In fact, as this article and others have noted, the field of environment and climate is probably the strongest and most visible public movement in China today. I would certainly go as far as saying that more Chinese people are aware of the dangers and causes of climate change than the average American.
 17. Carl Schlyter, Annika Lillemets och Valter Mutt meddelar idag att de lämnar Miljöpartiet i protest mot den nya regeringens nyliberala ekonomiska politik och Miljöpartiets högersväng. – Jag vill fortsatt förändra samhället men miljöpartiet har valt en väg jag inte tror på. En väg jag inte ens kan försvara. Det går inte att rädda planeten och människors livsvillkor inom ramen för dagens ekonomiska system, skriver Schlyter på Dagens ETC. – Den gröna opinionsbildningen har tystnat. Det är bedrägligt och farligt att folk får för sig att det räcker med att köra en elbil och byta teknik, säger Lillemets till SvD. – Nu sitter vi inlåsta i en regering som kommer att regera på Annie Lööfs nåd och som kommer att föra i långa stycken en nyliberal ekonomisk politik som går på tvärs emot både att rädda klimatet och att ha ett socialt hållbart samhälle, säger Mutt till Aftonbladet. Det kommer inte precis som en direkt överraskning att det är just dessa tre välkända miljöpartister som nu väljer att lämna partiet – det som är förvånande är att det dröjde så länge! Schlyter, Lillemets och Mutt har länge uttryckt kritik mot Miljöpartiets förda regeringspolitik och partiets brutna miljö- och klimatlöften. För sin kritik har de petats från sina poster och uppdrag i Miljöpartiet. MP-ledningen anklagade kritikerna för att vara ”populister” som bedrev ”plakatpolitik” och som direkt skadade partiets anseende. Som en följd valde trion att inte ställa upp för återval till riksdagsvalet 2018. Och efter att Miljöpartiet sedan hamnade extremt nära riksdagsspärren (Miljöpartiet skulle åkt ur riksdagen om de inte hade räddats av stödröster från vänstern) så beskylldes trion av MP-ledningen för att mer eller mindre vara den direkta orsaken till Miljöpartiets katastrofresultat. Men så går det tyvärr när man överger sina gröna grundvärderingar och istället säljer brunkol och stänger gränser. Meme-bilden ”this is fine” är en ypperligt bra illustration över den nuvarande MP-ledningens nonchalanta inställning till sitt politiska svek mot MP-väljarna, miljön och klimatet. Om Miljöpartiet vill klara sig över fyraprocentsspärren och faktiskt växa så måste MP-ledningen snabbt inse att partiet behöver en mer radikal och kritisk miljöpolitik. Företrädare för partiet måste börja använda ett politiskt språk som är lika radikalt och (för att låna ord från klimatförnekarna) rentav alarmistiskt. Allt annat vore att föra väljarna bakom ljuset. Miljöpartiet måste även ha en mer radikal politik som verkligen tar miljö- och klimathoten på allvar. Att exempelvis kalla en pissig flygskatt för en framgång är ju pinsamt när vi behöver ställa om hela vårt samhälle och ekonomiska system – som om vi vore i krig – för att kunna möta och överleva miljö- och klimathoten. Tyvärr har den nuvarande MP-ledningen visat sig oförmögen, eller ännu värre rent av ointresserad, att göra just detta. Schlyter och de andra miljöpartisterna gör med andra ord helt rätt i att nu lämna partiet, för Miljöpartiet i sin nuvarande form förtjänar tyvärr inte riktiga miljöpartister som dessa. Deras avhopp betyder att Sverige idag saknar ett riktigt miljöpolitiskt parti som står över den gamla vänster-högerskalan. Flera har spekulerat i att dessa tre nu kanske kommer att starta ett nytt miljöparti. Men jag tror att det är fel väg att gå av flera anledningar. Miljörörelsen i Sverige är långtifrån så stark som den borde vara, och den klarar absolut inte av än mer splittring. Man behöver dessutom bara kolla på hur det har gått för det nya politiska partiet Feministerna, och detta trots MeToo-vågen och de starka feministiska krafter som finns i Sverige. Jag hoppas snarare att Schlyter och de andra väljer att hjälpa Vänsterpartiet att få en grönare profil då deras ideologier är närmast identiska och då vänstern behöver all hjälp de kan få – och för att Sverige återigen ska få ett riktigt miljöparti.
 18. Earlier
 19. Not even a government shutdown will stop the Trump administration from actively killing this planet.

  3500.jpg?width=1200&height=630&quality=8
  WWW.THEGUARDIAN.COM

  Interior department continues processing permits and moves forward with controversial plan to increase drilling in the Arctic

  Get your damn priorities straight you fucking clown face!

  1. Simon

   Simon

   It's just like Noam Chomsky says: the Republican party is the most dangerous organization in human history.

 20. There are no "free stuff" in life. You always pay for it someway or another.
 21. Sanjo

  Desktop or laptop.

  Laptops. Always. Because I sit by a PC at work all day and I don't want to do that at home as well.
 22. 3118.jpg?width=1200&height=630&quality=8
  WWW.THEGUARDIAN.COM

  He symbolises the rightwing domination of our media. Yet a politics presenter as aligned to the left would not be tolerated, writes Guardian columnist Owen Jones

  The BBC cannot call itself politically neutral if it continues to employ prominent right-wingers like Andrew Neil that actively censors criticism he doesn't like on his show.

   • Like 1
 23. This study shows that people over 65-years-old with extreme right-wing opinions spread more fake news and misinformation on social media than anyone else during the US Presidential election in 2016. Remember that next time someone blames young people or millennials.

   • Like 1
  1. Sanjo

   Sanjo

   And no one is surprised by this fact! 

 24. How much is your data actually worth? It's worth so much that Google is paying Apple billions to be the default search engine on the iPhone. Last year Google paid Apple $9 billion and in 2019 they will pay a whopping $12 billion to remain Safari's default search engine on Apple devices. Google to Pay Apple $12B to Remain Safari's Default Search: Report FORTUNE.COM The report also said it's likely a fraction of what Google gets out of the deal. That's crazy! Spending $12+ billion to get people to use a "free" search engine and service.
 25. Were you trying to link to this article, @ghg3? Air pollution is killing 1 million people and costing Chinese economy 267 billion yuan a year, research from CUHK shows WWW.SCMP.COM Two pollutants were found to cause an average 1.1 million premature deaths in the country each year and are destroying 20 million tonnes of rice, wheat, maize and soybean Those numbers are obviously significant and just goes to show how costly - both in terms of economy and human life - it is to disregard environmental pollution.
 26. Simon

  Desktop or laptop.

  I prefer a desktop PC because they tend to be much faster and more powerful than laptops, which means I feel more productive when I do work on it. But, just like you mentioned in your post, nothing beats the convenience and portability of laptops, especially during spring and summers. In fact, I rather use laptops during summer because it's just too hot to sit next to a desktop PC. 😅
 27. ezbjrjm0bzupz6jdqbo5.jpg
  LOCAL.THEONION.COM

  MACCLENNY, FL—Calling its clearly laid out regulations “surprisingly refreshing,” conservative Floridian man Ernest Moyer told reporters Friday he enjoys living under Sharia Law much more than he thought...

  Okay, I thought this was pretty funny. "Moyer added that in a lot of ways, such as the law’s hostility towards women, gays, and criminals, things have barely even changed." Ouch! 😂

 1. Load more activity
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more, please read our Privacy Policy. By choosing I Accept, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.