Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Welcome to Redly

Redly is a friendly online community for leftists and progressives.

Sign up now to share news and updates on your timeline, join and create groups, write a blog, find upcoming events, and meet new friends.

Registration is free and just takes a few seconds.

Sign Up

Vattenkonflikten mellan Israel och Palestina

Simon

699 views

Vattenkonflikten mellan Israel och Palestina har sin grund i regionens geografiska, klimatologiska, hydrogeologiska och demografiska förutsättningar som tillsammans medför svår vattenbrist. Men för många palestinier uppfattas vattenbristen som huvudsakligen en politiskt framkallad sådan.

Bilden ovan visar Israelisk militär som förstör en vattenlagringsanläggning som används av palestinska jordbrukare utanför byn Yatta i Västbanken, nära den israeliska bosättningen Sosia.

Israel och Palestina delar tre vattenkällor emellan sig varav den ena är Jordanfloden och de andra två är främst underjordiska akvifärer. En betydande del av Israels vattentillgångar kommer från dessa delade vattenkällor som ligger under palestinska Västbanken. Enligt vissa beräkningar så står dessa vattenkällor för cirka 35% av den totala vattenmängden som används av Israel. Under 2015 så pumpade Israel upp hela 480 miljoner kubikmeter från dessa vattenkällor medan Palestinierna använde det återstående vattnet, cirka 120 miljoner kubikmeter. Liknande volymer har nyttjats av de båda parterna sedan före 1967. Men sedan dess har populationen i både Palestina och Israel ökat markant.

Israel betraktar vatten som en nationell tillgång och vattentillgångarna är hårt skyddade enligt lag, sedan 1967 har Israel klassificerat all vattenresursdata som statshemligheter. Det är därmed svårt att få fram exakta siffror på landets vattenförbrukning. Men det beräknas att Israel använder omkring 90% av den totala vattenmängden som finns tillgängligt mellan Israel och Palestina, och detta trots att den stora majoriteten av dessa vattenkällor finns belägna i inom palestinskt territorium. I genomsnitt konsumerar Israeler cirka 350 liter per person och dag, vilket kan jämföras med palestinier som i genomsnitt lever på cirka 76 liter vatten. WHO rekommenderar 100 liter för grundläggande mänsklig konsumtion.

Vattenbristen och vattenföroreningarna är ett akut folkhälsoproblem som resulterar i att vattenburna sjukdomar sprids. Tack vare effektiva insatser av palestinska myndigheter, WHO, och UNICEF så har den värsta dödligheten minskat under de senaste årtionden. Men olika vattenburna sjukdomar är fortfarande allvarliga hälsoproblem för främst barn i Palestina. Den positiva utvecklingen från de senaste 30 åren har börjat erodera och man ser nu en försämring när det kommer till diarré och andra vattenburna sjukdomar.

Osloavtalet II behandlar bland annat vattenfrågan i Västbanken och Gazaremsan och var det första avtalet som var tydligt när det kom till palestiniernas vattenrättigheter. Avtalet upprättade exempelvis ett ramverk för förvaltningen och uppdelningen av de delade vattenresurserna och inrättandet av en gemensam vattenkommitté (JWC) samt en palestinsk vattenmyndighet (PWA). Enligt avtalet har JWC enbart jurisdiktion över vatten- och avloppsfrågor i Västbanken. I och med denna begränsning så har palestinierna ingen möjlighet att påverka beslut som berör Jordanfloden eller de vattenkällor som sträcker sig in i Israel från Palestina. Dessutom måste den israeliska civila administrationen (CA) acceptera alla vatteninfrastrukturprojekt som JWC godkänner – processen är alltså väldigt komplex, byråkratisk och långdragen. Och när som helst under processen kan en israelisk byråkrat eller civil administratör blockera eller försena ett palestinskt vattenprojekt. Även när ett projekt beviljas tillstånd från alla instanser så tar hela processen ofta ett år eller mer tills den är helt klar. Israel har vetorätt i JWC och oftast slutar processen med ett avslag och palestinierna får sällan tillstånd att borra nya brunnar, samtidigt som detta fritt beviljas för de israeliska bosättningarna.

Bland de frågor som fortfarande står obesvarade i konflikten mellan palestinier och israeler så är kontrollen och användandet av dessa vattenkällor fortfarande inte lösta. Det är därmed inte så svårt att föreställa sig hur vattenfrågan är en stor bidragande orsak till den fortsatta konflikten mellan israeler och palestinier.

 • Angry 1

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • New Blog Entries

 • Blog Comments

  • Simon
   Detta är sanslöst. Aftonbladet rapporterar nu att tv-profilen Filip Hammars vän fördes bort av polis under SD-ledarens tal i Almedalen ikväll. Det finns två alternativ: Den svenska polisen är feg och vågar inte ingripa mot nazister som buar och stör andras partiledartal. Den svenska polisen är brunskjortor som agerar SA-förband åt rasistiska Sverigedemokraterna. ?
  • Simon
   Jag vill bara förtydliga och tillägga att alla dessa demokratiindex kan kopplas till demokratiska definitioner och de innehåller både ”tunna” och ”tjocka” aspekter av demokrati, såsom Freedom House som är ”tunn” då de mäter fria val men också ”tjock” då de även granskar politiska friheter och civila rättigheter i sina analyser. Men det är också här som vi kan se kritiken som finns mot dessa demokratiindex, att de antingen inte har tillräckligt många kriterier för demokrati eller att de ”öve
  • _Miss Tery
   Whoa! Thanks for remind us this. It is chronologically arranged on how to deal with the things in our life. First thing first, we must all have to breathe, take a fresh air outside to clear our mind and be at peace. Next is to relax, relax our body, mind, and even our soul and let all things stress us be removed from us then lastly, go back to work to achieve those things we are aiming for. Then the cycle repeats. Once we get tired from working, learn to stop for a while, take a deep breathe and
  • Natsu20
   I've already watched all the anime that you had mention and all of them are really great. I have also read the manga of one piece, attack on titan and many others and I can't wait for the next chapter update. I would like to recommend you to watch classroom of the elite, boku no hero academia, one punch man and kingdom. These anime are really great to watched because of the story and their own perpective animations.
  • _Miss Tery
   Hi! You all love watching long time anime series. I commend you all for being such a loyal fan to those animes. But as for me, one long time anime series that I am somehow know is Detective Conan but unfortunately out of those 800+ (if I'm not mistaken) episodes of it, I was only to able to watch til' 300+ episodes, not even a half way. Anyway, for short series, I am very much willing to share with you guys that I enjoy watching special A anime. This school inspired anime which focuses on the st
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more, please read our Privacy Policy. By choosing I Accept, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.