Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Welcome to Redly

Redly is a friendly online community for leftists and progressives.

Sign up now to share news and updates on your timeline, join and create groups, write a blog, find upcoming events, and meet new friends.

Registration is free and just takes a few seconds.

Sign Up

Väst är medskyldiga till upprätthållandet av auktoritära regimer i Mellanöstern och Nordafrika

Simon

621 views

Den stora majoriteten av länderna i Mellanöstern och Nordafrika präglas av en brist på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter där det civila samhället och dess medborgare tvingas utstå allvarliga kränkningar av nästan alla grundläggande politiska rättigheter och medborgerliga friheter. Det är en region som har sett fasansfulla krig och konflikter där människor, deras hem och försörjningsmöjligheter har förstörts av både statliga och icke-statliga aktörer. Syrien är idag en av de största humanitära kriserna i vår tid och tillsammans med andra konflikter i Libyen, Jemen och Irak så har miljontals människor tvingats till flykt, varav tiotusentals har riskerat sina liv på Medelhavet för att ta sig till säkerhet i Europa.

Med bakgrund av detta så kan man lätt tro att statsmakterna i regionen är ostabila och kortvariga. I själva verket har de flesta varit oerhört stabila under de senaste decennierna. Stater såsom Jordanien och Marocko har styrts av samma kungafamilj sedan länderna fick sin självständighet. Egypten, Saudiarabien och Syrien är exempel på andra länder vars ledare har lyckats klamra sig kvar vid makten trots svåra konflikter eller där statsmakten har överförts från ledare till ledare under relativt ordnande omständigheter. Konservativa monarkier samt militära och revolutionära enparti-stater har dominerat regionen sedan mitten av 1900-talet.

Autokratier som styrs av envåldshärskare är dock ovanligt i Mellanöstern. De flesta människor i regionen lever under regimer som tillåter ett mått av öppenhet, demokrati och grundläggande fri- och rättigheter. Men Mellanöstern ligger långt efter andra regioner och även i de länder där olika demokratiska och mänskliga rättigheter faktiskt är inskrivna i konstitutioner och/eller i nationella lagar försummas ofta upprätthållandet av dessa, eller så åsidosätts de medvetet av statsmakten. I de flesta nationalstaterna så kännetecknas den styrande makten av en stark verkställande gren som innehar betydande kontroll över alla andra delar av staten/samhället. Den representativa demokratin är ofta inte äkta, eller så saknas den helt. Yttrande- och föreningsfrihet och andra demokratiska och mänskliga rättigheter är mycket begränsade.

Hosni Mubarak som styrde Egypten från 1981 till 2011, då han tvingades bort från makten efter massiva folkliga protester, är ett exempel på en sådan regim. Mubarak hyllade ofta landets demokrati –  som bland annat inkluderade ett flerpartisystem och flera icke-statliga organisationer – samtidigt som regimen stängde ner nyhetsmedier, fängslade människorättsaktivister och dömde politiska opponenter via militärdomstolar. Mubarak använde undantagstillstånd för att förbjuda demonstrationer och utnyttjade militärens kampanj mot militanta islamister som förevändning för att terrorisera fredliga politiska motståndare. Flera arabiska stater har ett flerpartisystem där oppositionspartier tillåts att delta i nationella val, men bara så länge de inte kan vinna valen. Även Israel som ofta porträtteras som den enda demokratin i Mellanöstern, och som har ett demokratiskt statsskick som är ett populärt ideal hos människor runtom i Mellanöstern, har allvarliga brister när det kommer till förverkligandet av demokratiska och mänskliga rättigheter för den stora populationen av araber och muslimer som lever i Israel, och för de palestinier som lever under israelisk militär kontroll i Palestina.

Det finns en rad orsaker som kan förklara bristen på demokrati, men jag kommer här att koncentrera mig på den yttre påverkan, i form av kolonialismen och dess effekter som än i dag påverkar den politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen i Mellanöstern.

De omfattande demokratiska bristerna i regionen och staternas svaga institutioner är ett arv från imperialismen och kolonialismen som hjälper till att bromsa utvecklingen och förse odemokratiska regimer med externt genererade resurser. En sådan resurs är olja som låter oljeexporterande regimer att finansiera massiva säkerhetsapparater som hjälper dem att kontrollera sin befolkning, skapar korruption, minskar behovet av en mer öppen privat sektor och ekonomi, och som kan hålla befolkningen ekonomiskt tillfreds för att på sås ätt minska kraven på mer demokrati och ökat deltagande. Istället för att komma till genom en gradvis och inhemsk process så skapades många av de politiska strukturerna i Mellanöstern av utomstående krafter. Således saknar många stater den legitimitet och de politiska, ekonomiska och sociala institutioner som kunde ha skapats ifall statsbyggandet börjat utifrån mer lokala krafter och viljor.

De arabiska regimerna får direkt och indirekt stöd av Väst då regimerna framställs som de enda som kan stoppa mer brutala, auktoritära, intoleranta och anti-västerländska krafter från att ta makten. Regimerna åberopar hotet från islamistiska grupper för att avvärja eventuella påtryckningar från Väst om ökad demokratisering. Radikala islamistiska krafter skulle ha en reell chans att vinna om fria val infördes – till stor del på grund av att mer moderata oppositioner är kraftigt marginaliserad efter regimens brutala repressioner. Västvärlden är inte längre kolonialmakter och styr inte inrikespolitiken i Mellanöstern, men de har fortfarande ett enormt inflytande i regionen. Så länge som Väst fortsätter att finansiera och ge militärt stöd till repressiva arabiska regimer så är de medskyldiga till upprätthållandet av det auktoritära styre som blockerar den demokratiska utvecklingen och som är ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter. Väst behöver ta sitt ansvar och driva regimerna mot en gradvis demokratisk process som även stärker oppositionspartierna och det civila samhället i stort. Förmånliga handelsavtal, bistånd och militärt stöd kan användas av Väst för att säkerställa regimernas fullföljande av en gradvis demokratisering. Har den arabiska våren visat något, så är det att det finns en stark folklig vilja för en sådan förändring.

---

Om du är intresserad av att lära dig mer om detta så rekommenderar jag dig att läsa dessa utmärkta källor inom ämnet:

 • Brownlee, Jason, “The Decline of Pluralism in Mubarak’s Egypt”, Journal of Democracy. Vol.  13, no 3, 2002.
 • Brumberg, Daniel. “The Trap of Liberalized Autocracy”, Journal of Democracy. Vol.  13, no 3, 2002.
 • Findlay, A. M., “The Arab World”, Routelg, London & New York, 2002.
 • Gerner, Deborah J. & Schrodt, Philip A. ”Middle Eastern Politics”, i “Understanding the Contemporary Middle East”, 4th ed., Lyne Rienner publishers, Colorado, 2013.
 • Langohr, Vickie. “An Exit from Arab Autocracy”, Journal of Democracy. Vol.  13, no 3, 2002.
 • Tétreault, Mary Ann. ”International Relations”, i “Understanding the Contemporary Middle East”, 4th ed., Lyne Rienner publishers, Colorado, 2013.
 • Schwedler, Jillian. “Trends and Prospects”, i “Understanding the Contemporary Middle East”, (4th ed., Lyne Rienner publishers, Colorado, 2013).
 • United Nations Development Programme, “Arab Human Development Report 2002: Creating Opportunities for Future Generations”, (UNDP, 2002).

Läs gärna också:

Även mitt blogginlägg om vattenkonflikten mellan Israel och Palestina kan vara av intresse.


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • New Blog Entries

 • Blog Comments

  • Simon
   Detta är sanslöst. Aftonbladet rapporterar nu att tv-profilen Filip Hammars vän fördes bort av polis under SD-ledarens tal i Almedalen ikväll. Det finns två alternativ: Den svenska polisen är feg och vågar inte ingripa mot nazister som buar och stör andras partiledartal. Den svenska polisen är brunskjortor som agerar SA-förband åt rasistiska Sverigedemokraterna. ?
  • Simon
   Jag vill bara förtydliga och tillägga att alla dessa demokratiindex kan kopplas till demokratiska definitioner och de innehåller både ”tunna” och ”tjocka” aspekter av demokrati, såsom Freedom House som är ”tunn” då de mäter fria val men också ”tjock” då de även granskar politiska friheter och civila rättigheter i sina analyser. Men det är också här som vi kan se kritiken som finns mot dessa demokratiindex, att de antingen inte har tillräckligt många kriterier för demokrati eller att de ”öve
  • _Miss Tery
   Whoa! Thanks for remind us this. It is chronologically arranged on how to deal with the things in our life. First thing first, we must all have to breathe, take a fresh air outside to clear our mind and be at peace. Next is to relax, relax our body, mind, and even our soul and let all things stress us be removed from us then lastly, go back to work to achieve those things we are aiming for. Then the cycle repeats. Once we get tired from working, learn to stop for a while, take a deep breathe and
  • Natsu20
   I've already watched all the anime that you had mention and all of them are really great. I have also read the manga of one piece, attack on titan and many others and I can't wait for the next chapter update. I would like to recommend you to watch classroom of the elite, boku no hero academia, one punch man and kingdom. These anime are really great to watched because of the story and their own perpective animations.
  • _Miss Tery
   Hi! You all love watching long time anime series. I commend you all for being such a loyal fan to those animes. But as for me, one long time anime series that I am somehow know is Detective Conan but unfortunately out of those 800+ (if I'm not mistaken) episodes of it, I was only to able to watch til' 300+ episodes, not even a half way. Anyway, for short series, I am very much willing to share with you guys that I enjoy watching special A anime. This school inspired anime which focuses on the st
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more, please read our Privacy Policy. By choosing I Accept, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.