Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 03/23/2017 in all areas

  1. 1 like
    The #GE2017 campaign to get Jeremy Corbyn elected starts today! We only have six weeks to get Jeremy Corbyn elected and while the odds might not be in Corbyn's favour, everything is possible. We have seen how much public support left-wing candidates like Bernie Sanders and Jean-Luc Mélenchon can amass if only they manage to get their message out there. The same is true for Corbyn and his new Labour. Socialism knows no borders, so let's all help as much as we can!
  2. 1 like
    How many likes for our boys in blue? #BlueLivesMatter
  3. 1 like
    Miljöpartiet rasar under riksdagsspärren, visar en ny Sifo-undersökning. Så går det tyvärr när man överger sina gröna grundvärderingar och istället säljer brunkol och stänger gränser. Sifo-mätningen genomfördes dessutom före det senaste haveriet från Fridolin om fotbojor till asylsökande flyktingar! Tyvärr tyder allt på att MP kommer att genomföra ett riktigt katastrofval innan Carl Schlyter och co kan ta över och styra partiet i rätt riktning igen.
  4. 1 like