Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Welcome to Redly

Redly is a friendly online community for leftists and progressives.

Sign up now to share news and updates on your timeline, join and create groups, write a blog, find upcoming events, and meet new friends.

Don't be a lurker, registration is free and just takes a few seconds.

Sign Up

Simon

 • Group

  Moderators
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  114

Everything posted by Simon

 1. Check out this announcement trailer for The Outer Worlds, a new single-player first-person sci-fi RPG from the original creators of Fallout and Fallout New Vegas. This looks like a really fun game! I wonder if it'll come to Xbox Game Pass now that Microsoft owns the game studio?
 2. That's exactly what I thought! Here's a short gameplay video: I love all the dumb dialogue options you can choose in your conversations with the game's NPCs. This gonna be a fun game!
 3. Check out this short clip of Sarah Kendzior speaking truths about real journalism and hitting back at "alternative" news sites like Breitbart.

 4. While Donald Trump works to distract the public, his administration is working to dismantle every aspect of government that benefits the people - and ultimately destroying the prospects for human existence. Watch and listen to Noam Chomsky: Trump is a distraction, the Republican party is the most dangerous organization in human history.

   • Like 1
 5. Facebook "purposefully designed a product intended to get users to share as much  data as possible about themselves, and then worked to leverage that data to work with as many advertisers as possible"

  1. Sanjo

   Sanjo

   ...and that's why I don't have a Facebook account. 😉

 6. Happy Birthday, Noam Chomsky!

 7. Simon

  Who are we?

  In light of everything crazy going on in the world today, "Who are we?"
 8. Vladimir Putin high fives Mohammed bin Salman at G20 summit in Buenos Aires. Just two dictators that murder journalists having a good time. Despicable people.

 9. bigOriginal.jpg?interpolation=lanczos-no
  WWW.DN.SE

  En grupp miljöaktivister trotsade polisen och blockerade korsning i centrala Stockholm – för att sätta klimatförändringarna i fokus.

  Det är underbart att klimatrörelsen äntligen börjar bli radikal och faktiskt börjar ta klimathotets dödliga konsekvenser på största allvar - även i lilla Sverige. Förhoppningsvis är det inte för sent.

 10. Happy birthday Shaun! 😊🎂🎉

   • Like 1
 11. Simon

  Your thoughts on Windows 10.

  Interesting, what kind of apps and products are you missing on Windows that's only available in Apple's ecosystem?
 12. Simon

  Your thoughts on Windows 10.

  I think they've said that Windows 10 will be their last OS release but that they will continue to improve Windows 10 forever. It will be interesting to see how that goes. Either way, I think we are slowly moving away from traditional PCs (Macs are PCS too) and towards PCs that are more geared towards mobility, touch interfaces, and ease of use. But simple "toys" like Ipads and IOS and such won't do, we still need more complex operating systems that allows us to be more productive and do more precise work. I don't think Apple is close to being able to deliver on something like that, nor is any Linux version. Microsoft and Windows is still the best bet IMO. I have had Acer in the past and, in my experience, their products are the worst of them all. Acer literally makes garbage products that fall apart within three years.

 13. If only more people were like this brave woman this small world would be a better place. Such a shame that everyone else just sat there in silence. Cowards!

 14. Simon

  Amazon

  Amazon - from late stage crapitalism to neo-feudalism.
 15. In Red Dead Redemption 2, by game developer Rockstar Games, you will lose honor every time you kill other characters in the game. But if they are KKK members you are free to kill them without losing any honor - just don't let any of the KKK members escape or they'll report you for murder. When chasing them down, your character will even shout that they are "goddamn hooded rodents, I'll kill all you bastards" and “you pathetic sack of shit.” But as Inverse explains, finding these secret KKK meetings is difficult as they randomly spawns in the game: Good times!
 16. You and me both, mate. 😆 It's just a shame the game is so expensive. Guess I'll just wait a couple of months before I give the game a go myself. I haven't even played the first game in the series yet. Do you perhaps know if the story is related to the first game?
 17. Simon

  Xbox or Playstation

  Even though I had the PlayStation 2 and 3, I prefer the Xbox over PlayStation 4. And that's mostly because of the integration between Windows 10 and Xbox. Also, the Xbox controller feels much better in your hands during longer gaming sessions.
 18. If our society was sane and actually took climate change seriously, then the police in the Hambacher Forest, Germany, would protect the protesters and arrest the coal owners. But we live in a crazy world where the police and state defend climate destruction and ultimately the end of human civilization.

  1. Sanjo

   Sanjo

   True that. Future generations will look back at this time in history and wonder 'what the fuck were they thinking?!'

  2. Simon

   Simon

   Yeah, but only if there will actually be any future generations. And that's a big IF considering current events and trajectories...

 19. Tittar man på en världskarta så kan man se hur nationsgränserna i mellanöstern till stor del är raka och prydliga, de är inte alls lika oorganiserade eller ”naturliga” som till exempel nationsgränserna i Europa. Det kan därför se ut vid en första anblick att mellanöstern har klara uppdelningar och tydliga skiljelinjer mellan länder och populationer. Det är sant att de flesta människor i mellanöstern är muslimer, men regionen har trots det en stark kulturell mångfald där även kristna och judar utgör betydande samhällen. Förutom de tre stora språken – arabiska, turkiska och persiska – så finns det flera andra människor med sina egna språk spridda runtom i regionen och över statsgränser. För att kunna förstå hur statsbildningarna i mellanöstern efter första världskriget kan karakteriseras som konstgjorda eller rent av artificiella så är det viktigt att man förstår vidden av de olika folkgrupper med varierande kulturell samhörighet och religionstillhörighet som finns representerade i och omkring mellanöstern. Ett bra exempel på detta är kurderna vars folkgrupp finns i ett område som tillhör fyra olika nationer: Turkiet, Syrien, Iran och Iraq. Ett annat exempel är fördelningen av sunni- och shiamuslimer som inte heller följer några fasta nationsgränser. Utifrån ett arabiskt perspektiv är det därför inte så svårt att förstå att man ser de olika folken i regionen som starkt skilda från varandra, framförallt i fråga om tro och sociala normer. Världskartans tydliga och distinkta skiljelinjer avslöjar hur nationsgränserna i mellanöstern till stor del upprättades av de västerländska kolonialmakterna och hur de gjorde det utifrån sina egna politiska, militära och ekonomiska intressen. Nationsgränserna mellan Kuwait och Irak, Syrien och Irak, Libyen och Tunisien samt Egypten och Sudan är tydliga exempel på hur de forna kolonialmakterna har delat upp mellanöstern emellan sig. Det ser närmast ut som att de med hjälp av en linjal och penna har styckat upp regionen. Därmed är det inte heller svårt att förstå att de här nya statsbildningarna och nationsgränserna inte tog någon vidare hänsyn till den starka mångfald av folk med olika etniska, sociala och kulturella skillnader som finns i de berörda gränsområdena i regionen. Findlay menar att en av konsekvenserna av de västerländska imperialisternas statsbildningar och gränsdragningar är att de har splittrat tidigare folkslag och nationella grupperingar, såsom kurderna som nämndes ovan. Och detta samtidigt som kolonialmakterna skapade bestämda politiska områden som omfattar mycket heterogena populationer som saknar en känsla, eller rentav möjlighet, till samstämmighet mellan stat och den egna nationella identiteten. Ett exempel på detta är Libanons nationsgränser som fastställdes av Frankrike efter första världskriget och innanför dess gränser fanns minst sex stora folkgrupper, varav den största var katolska maroniter, och flera andra mindre minoritetsgrupper av olika slag. Maktkamper mellan dessa olika grupper har varit grund till inbördeskrig och konflikter som består än idag. De nya statsbildningarna, som alltså drogs av de forna kolonialmakterna för deras egen vinning och intresse, reflekterar därmed sällan några naturliga gränser. Statsbildningarna i mellanöstern kan således karakteriseras som ”artificiella” i den bemärkelsen att de uppkom på ett konstgjort sätt av en utländsk och främmande makt. Istället för att skapas på mer naturliga vägar så har nationsgränserna blivit påtvingade de olika befolkningsgrupperna. Som jag ska förklara härnäst så har detta resulterat i svåra konsekvenser för regionen som består än idag. De europeiska kolonialmakternas intåg i mellanöstern skedde på olika sätt – och inte alltid med ren militärmakt. Ett sådant exempel är Egypten som hade slungats in i en djup ekonomisk kris efter att dess styrande försökt att modernisera landets ekonomi och infrastruktur. Egyptens konkurs till att de europeiska stormakterna kunde ingripa och påverka den egyptiska administrationen genom en fransk-brittisk skuldkommission och en efterföljande brittisk militär ockupation av landet redan i slutet av 1800-talet. De västerländska stormakterna kunde vara djupt involverad i regionens handel och politiska styrning utan att ens kontrollera territorium direkt. Under förevändningen att skydda de katolska maroniterna så landsteg Frankrike trupper i Beirut och tillsammans med Storbritannien tvingade de den dåvarande osmanska sultanen att etablera en provins i Libanon med en kristen guvernör som utsågs av de europeiska stormakterna. I början av 1900-talet hade brittiska och franska kapitalister gjort stora investeringar i mellanöstern och man ägde allt från land till fabriker, infrastruktur och olika allmännyttiga tjänster. År 1914 hade Tyskland blivit beskyddare av det lilla som återstod av det ottomanska riket och man finansierade bland annat en järnväg mellan Istanbul och Bagdad för att utöka sitt inflytande i regionen. Under första världskriget fortsatte de europeiska stormakterna att dela upp mellanöstern emellan sig genom olika hemliga pakter och överenskommelser med allierade och stridande parter. Frankrike fick exempelvis Syrien som sitt mandat 1916 och Storbritannien tog samtidigt kontrollen över Irak och Palestina. De europeiska stormakterna menade att deras mandat var tillfälliga och enbart till för att gynna lokalinvånarna och förbereda dem för självstyre. Men i praktiken så gynnade mandaten enbart de koloniala stormakterna, och inte de nya undersåtarna i mellanöstern. När väl de europeiska stormakterna hade tagit över kontrollen så genomfördes större omstruktureringar av regionens ekonomi och infrastruktur. Man konstruerade bland annat nya transportsystem och administrativa och ekonomiska centrum. Men dessa var belägna och konstruerade så att de bäst kunde underlätta den nya exportekonomin som kolonialmakterna byggde upp. I norra Tunisien så introducerade den franska kolonialmakten banker, västerländska skolor och andra större och viktiga samhällsinvesteringar. Kolonialmakten gynnade norra delen av Tunisien på ett systematiskt sätt medan den södra halvan av landet närmast ignorerades. Den här ojämna fördelningen gör sig påmind än idag då på grund av svårigheten att genomföra större omstruktureringar på grundläggande funktioner såsom stads- och transportstrukturer. Ett annat exempel är Frankrikes exploatering av Marockos stora fosfatfyndigheter där kolonialmakten fokuserade landets industri på att utvinna den här värdefulla naturresursen. Utvecklingen av andra viktiga industrier åsidosattes så till den grad att när Marocko fick sin självständighet så existerade ingen riktig basindustrin i landet. De långsiktiga konsekvenserna av kolonialmakternas ”moderniseringsprocess” där det etablerades en ekonomi som prioriterade kolonialmakten snarare än den inhemska befolkningen kan alltså inte underskattas och den fortsätter att negativt påverka samhällsutvecklingen i mellanöstern. Gränsdragningarna som genomfördes av de europeiska stormakterna har resulterat i konflikter som idag fortsätter att ta en stor mängd resurser och uppmärksamhet från länderna i regionen – resurser som skulle kunna bidra till något mycket mer positivt såsom utveckling och välfärd av mellanösterns ekonomier. Det koloniala arvet i mellanöstern med ”artificiella” statsbildningar har alltså också resulterat i fortsatt politisk instabilitet i regionen och än pågående konflikter kring ojämnt fördelade naturresurser och strategiskt viktiga positioner runtom i mellanöstern. --- Om du vill lära dig mer om det här så rekommenderar jag dig att kolla in dessa två böcker inom ämnet: Findlay, A. M., The Arab World, (2002). Schwedler, Jillian et al., Understanding the Contemporary Middle East, (2013).
 20. Here's an interesting article in the Huffington Post on the general election this past Sunday in Sweden: Sweden Is What Happens When Liberals Let The Far-Right Set The Agenda. The country’s left-wing Social Democrats just saw their worst election result in generations. I agree with this conclusion. The Swedish Social Democrats were "saved" (they could have done much, much worse than 28% TBH) when they late in the election campaign actually started countering the racist politics of the Sweden Democrats with their own politics and solutions. In addition to this, they also - finally - promised some much-needed welfare investments. In the graph above we can see how the voter support for the Social Democrats has progressed during the election campaign. In phase 1 they were all about harder punishment for crime and tougher limits on immigration and refugees - something which just resulted in reinforcing the racist worldview of the SwedenDemocrats and a country near collapse (despite the fact that Sweden today is one of the richest, happiest and successful countries in the world). Phase 2 is when the support for the Social Democrats started to rise again, coincidentally this was also around the time when they campaigned more on traditionally strong social democratic talking points, such as welfare investments and economic redistribution. So the general election in Sweden clearly shows IMO that progressives, socialists, and liberals will always lose when they let the far-right set the political agenda.
 21. Inför den stora valvakan säger SVT att rasistiska Sverigedemokraterna "är, precis som alla partier, varmt välkomna" till SVT:s valvaka. Men varför är rasister "varmt välkomna"?

  Journalister kan inte och får inte vara objektiva mot anti-demokrater och rasister. Intervjua och rapportera om dem, javisst. Men behandla dem som det verkliga hotet de är, whitewasha dem inte och låtsas inte att de är något annat än ett hot mot demokratin och pressfriheten. Ta ert journalistiska och samhälleliga ansvar och sluta behandla alla dessa rasister och anti-demokrater som om de vore företrädare för fullt normala och rumsrena partier.

  Amerikanska CNN rapporterade exempelvis såhär om rasistiska Sverigedemokraterna: "Far-right party with neo-Nazi roots surges in Swedish vote". Den rubriken hade jag gärna sett i Sverige också, för den är ju helt sann. Men trots det så är sådana ärliga rubriker fullständigt otänkbara i Sverige.

 22. Kristdemokraterna och Ebba Busch Thor är ju iaf ärliga, ska vi satsa på kärnkraft så kommer elen att bli betydligt dyrare. Men förnybar energi är både billigare, säkrare och går att bygga ut betydligt snabbare än kärnkraften. ☺️ Kärnkraften används egentligen bara av partier som saknar en miljö- och klimatpolitik och som vill flytta fokus bort från en riktig omställningsdebatt till en mer enfaldig energidebatt där deras nonchalans mot miljön och klimatet inte är lika påtaglig.

 23. What was the last movie you saw? And would you recommend it? The other day I saw the sci-fi classic The Fifth Element from 1997 with Bruce Willis and Milla Jovovich. I've seen the movie a few times before and it's one of those classics that never gets old. I can really recommend it if you haven't seen it already. It's probably available on Netflix if you want to see it.
 24. Simon

  What was the last movie you saw?

  I just watched Pacific Rim: Uprising. And alright, the first film is obviously better. But I was pleasantly surprised by how good and kickass this film was. From the trailers, I was sort of expecting the film to mostly be about some bunch of annoying teens, but thankfully I was wrong. The film is funny without going overboard and it's packed with awesome action between huge robots and Kaijus. So, if you loved the first film you will definitely like this one.
 • What are your thoughts?

  Log in or sign up to share your thoughts and get full access to Redly.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more, please read our Privacy Policy. By choosing I Accept, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.